Rekrytointirekisteri

Tämä dokumentti on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteriseloste Elenium Oy:n rekrytointirekisteristä.

1. Rekisterinpitäjä

Elenium Oy

Aleksanterinkatu 29B 8A

33100 Tampere

Y-tunnus: 2626425-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Joonas Jokinen

joonas.jokinen@elenium.fi

3. Rekisterin nimi

Elenium Oy:n rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Elenium Oy:sta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Rekisterissä oleviin tietoihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijoiden antamia hakemustietoja ei luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta. Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. Lähettämällä työhakemuksen, työnhakija antaa suostumuksen tietojen käsittelyyn edellä kuvattua tarkoitusta varten. Tallennettujen tietojen perusteella ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

5. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat työnhakijoita, jotka ovat lähettäneet työhakemuksen Eleniumille.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Työnantajalta peräisin olevat

– työnantajan muistiinpanot

Rekisteröidyltä peräisin olevat

– hakijan nimi

– hakijan yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite

– hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat tiedot

– koulutus- ja työkokemustiedot – toivomukset tulevasta työtehtävästä

– kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot

– profiilikuva

– muut hakijan luovuttamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakija itse ja työnantaja

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Elenium Oy:n ulkopuolelle.

9. Ulkopuoliset tietojenkäsittelijät ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Teknisen toteuttamisen johdosta rekisterin sisältämiä tietoja saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (Standard Contractual Clauses) mukaisesti. EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siirrettävä tieto voi sisältää kaiken rekisterissä olevan tiedon. Rekisterin tietoja käsittelee seuraavat ulkopuoliset tietojenkäsittelijät (suluissa ”EU”, jos käsittely tapahtuu EU:n sisällä): – Google – Hubspot – Ideamarkkinointi (EU) – Jobilla (EU)

10. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva – Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. – Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. – Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. – Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. – Oikeus peruuttaa suostumus, mikäli käsittelyn oikeusperusteena on suostumus – Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

11. Säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään rekrytointirekisterissä enintään kahden (2) vuoden ajan rekisteriin lisäämisestä. Säilytysaika tarkastetaan kerran vuodessa.

12. Evästeet

Käytämme evästeitä (cookies) elenium.fi ja materialport.com -sivuilla, jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.
Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä.
Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, saattaa se vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

Elenium.fi ja materialport.com verkkosivustoilla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Näitä työkaluja hyödynnämme sivuston liikenteen seuraamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.
Työkalujen avulla kerätty tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Google Analyticsin keräämät tiedot poistetaan 26 kuukauden kuluttua. Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Google Analytics lisätietoja: https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Markkinointirekisteri

Tämä dokumentti on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteriseloste Elenium Oy:n markkinointirekisteristä.

1. Rekisterinpitäjä

Elenium Oy
Aleksanterinkatu 29B 8A
33100 Tampere
Y-tunnus: 2626425-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Joonas Jokinen joonas.jokinen@elenium.fi

3. Rekisterin nimi

Elenium Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisteriä käytetään Elenium Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Rekisterin käyttö on yrityksen oikeutettu etu. Käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on mahdollisuus kieltäytyä markkinoinnin vastaanottamisesta sähköisesti.

5. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat nykyisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä, henkilöitä, jotka kuuluvat organisaatioihin, jotka Elenium Oy on katsonut potentiaalisiksi asiakkaiksi ja henkilöitä, jotka ovat itse antaneet suostumuksen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Tallennettavia tietoja ovat organisaatioon kuuluvan rekisteröidyn tiedot:
– Nimi
– Organisaatio ja asema
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Henkilön luovuttamat muut tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan henkilöltä itseltään, Elenium Oy:n verkkosivuilta, julkisista lähteistä, Suomen Asiakastieto Oy:n kaupallisista palveluista ja Elenium Oy:n tapahtumiin ja tapaamisiin osallistumisista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Elenium Oy:n ulkopuolelle.

9. Ulkopuoliset tietojenkäsittelijät ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Teknisen toteuttamisen johdosta rekisterin sisältämiä tietoja saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (Standard Contractual Clauses) mukaisesti.
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siirrettävä tieto voi sisältää kaiken rekisterissä olevan tiedon.

Rekisterin tietoja käsittelee seuraavat ulkopuoliset tietojenkäsittelijät (suluissa ”EU”, jos käsittely tapahtuu EU:n sisällä):
– Ideamarkkinointi Oy (EU)
– Hubspot
– GetUp Consulting Oy (EU)

 

10. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva
– Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
– Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
– Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
– Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
– Oikeus peruuttaa suostumus, mikäli käsittelyn oikeusperusteena on suostumus
– Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Näiden lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Näissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse, kts. rekisterin asioista vastaavan henkilön yhteystiedot.

11. Säilytysaika

Markkinointirekisterin sisältämät tiedot arvioidaan 2 vuoden välein, jolloin rekisteristä poistetaan tarpeettomat yritys- ja henkilötiedot.

12. Evästeet

Käytämme evästeitä (cookies) elenium.fi ja materialport.com -sivuilla, jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.
Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä.
Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, saattaa se vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

Elenium.fi ja materialport.com verkkosivustoilla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Näitä työkaluja hyödynnämme sivuston liikenteen seuraamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.
Työkalujen avulla kerätty tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Google Analyticsin keräämät tiedot poistetaan 26 kuukauden kuluttua. Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Google Analytics lisätietoja: https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245