pixel

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden suunnittelua ja kehittämistä asiakaslähtöisesti. Siinä missä perinteinen ohjelmistosuunnittelu pyrkii identifioimaan ohjelmiston tekniset vaatimukset ja määrittelemään toiminnallisuudet, keskittyy palvelumuotoilu palvelukokemuksen ymmärtämiseen sekä käyttäjän tarpeiden ja odotusten täyttämiseen.

Luodaan yhdessä palveluja, jotka menestyvät

Uskallamme väittää, että innovatiivisten palveluiden kulmakivi on syvällinen asiakasymmärrys ja tiivis yhteistyö suunnittelijoiden, käyttäjien ja liiketoiminnan ammattilaisten välillä. Näin pystymme ottamaan huomioon liiketoiminnan vaatimukset, vastaamaan käyttäjän tarpeisiin ja reagoimaan markkinaympäristön muutoksiin ja mahdollisuuksiin.

Palvelumuotoilulla voidaan ratkaista seuraavia asioita

Uuden palvelun synnyttäminen

Käyttäjäpersoonat ja palvelupolku tarjoavat arvokasta tietoa siitä, miten palvelua tulisi suunnitella ja toteuttaa käyttäjän näkökulmasta. Auttamme luomaan uusia, asiakaslähtöisiä palveluita, jotka vastaavat käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.

Konseptointi

Suunnittelijan muodostamaa ratkaisua keräämiensä tietojen pohjalta kutsutaan konseptiksi. Sen avulla saadaan konkreettinen vaihtoehto siitä, miten ongelma voidaan ratkaista.

Prototypointi

Prototyyppi on alustava versio ratkaisusta, jonka avulla on mahdollista arvioida ratkaisun toimivuutta ja kerätä palautetta käyttäjiltä ennen lopullisen version kehittämistä. Prototyyppi voi olla esimerkiksi klikkailtava käyttöliittymädemo puhelimelle tai webbiin.

Olemassa olevan palvelun kehittäminen

Olemassa olevasta palvelusta on mahdollista kerätä tietoa käyttökokemusesta ja hyödyntää sitä palvelun uudistamisessa. Uusia ideoita voidaan prototypoida ja validoida ennen toteutuksen aloittamista. Näin voidaan parantaa palvelukokemusta.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Digitaaliset palvelut ovat modernin organisaation yksi asiointikanavista ja osa brändikokemusta. Auttamme yrityksiä ja organisaatioita kehittämään digitaaliset palvelut asiakkaidensa toiveita ja tarpeita.

Yhteiskehittäminen

Palvelumuotoiluratkaisut yrityksesi tarpeisiin

Ymmärrämme, että jokainen yritys ja organisaatio on ainutlaatuinen. Tämän vuoksi tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat sinun tarpeitasi.

Jos asiakkaamme ei vielä tiedä tarkasti, kuinka ongelma tulisi rajata tai mitkä ovat liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet, autamme selkeyttämään matkan suuntaa ja ohjaamme eteenpäin.

Toisaalta, mikäli asiakas on jo tietoinen tavoitteistaan, ymmärtää ongelman ja tunnistaa asiakastarpeet, me autamme luomaan asiakaskokemuksen, joka erottuu kilpailijoista ja luo lisäarvoa yrityksellesi.

Menetelmät ja työkalut, joilla saavutetaan tuloksia

Menestyksen avain on oikeiden menetelmien ja työkalujen käyttö. Ne auttavat meitä ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita, oivaltamaan ratkaisuvaihtoehtoja ja mittaamaan palveluiden tehokkuutta.

Asiakasymmärryksen saavuttamiseksi käytämme menetelmiä kuten haastatteluja, kyselyitä, havainnointia ja empatiakarttoja. Nämä työkalut auttavat meitä tunnistamaan asiakkaiden odotukset, käyttäytymisen ja tarpeet, jotta voimme suunnitella palveluita, jotka vastaavat heidän toiveisiinsa.

Ideointi- ja suunnitteluvaiheessa hyödynnämme työpajoja, aivoriihiä ja erilaisia luovia tekniikoita. Prototyyppien ja iteratiivisen kehityksen avulla voimme testata ja kehittää uusia palveluita sekä hioa niitä asiakaspalautteen perusteella. Tämä joustava ja ketterä lähestymistapa varmistaa, että palvelumme ovat jatkuvasti paranevia ja että ne pysyvät ajan tasalla markkinoiden muuttuvissa olosuhteissa.

Palvelumuotoilun vaiheet

Digitalisaatio alkaa tästä, voimmeko tutustua sinuun?

Olemme kiinnostuneita ymmärtämään paremmin yrityksenne tarpeita ja toiveita, jotta voimme tarjota teille parhaiten sopivaa palvelua. Kun kerrot meille ideasi ja mitä haluat saavuttaa, kerromme sinulle mitä sinne pääseminen tarkoittaisi.

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 29B 8A
33100 Tampere
contact@elenium.fi
+358 400 270 480

Laskutus

Elenium Oy
003726264258
003721291126
Maventa

2021 Copyright Elenium Oy

Tietosuojaseloste