pixel
2 helmikuun, 2024 Hanna Koski

Ennakoivan kunnossapidon ratkaisu Junakalustolle

Data-ratkaisu kaluston kunnossapitoon

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ja Elenium Oy:n välinen yhteistyö on tuottanut merkittäviä tuloksia junien kunnossapitotietojen automatisoinnissa ja raportoinnissa, ja se toimii esimerkkinä menestyksekkäästä data-ratkaisun toteutuksesta.

Work

Tausta

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:llä oli tarve automatisoida junien kunnossapitotietojen raportointi ja luoda mittarit tärkeiden tietojen tunnistamiseksi. Kerätyn tiedon avulla haluttiin, että kaluston kunnossapitoa voidaan suunnitella tulevaisuuteen, seurata vikaantumisia, pesuja ja huollon toimintaa. Oikean tiedon avulla tehtävät päätökset mahdollistavat kaluston paremman käyttökunnon ja vähentävät yllättäviä vikaantumisia. Tämän haasteen ratkaisemiseksi he etsivät teknologiakumppania, joka voisi tarjota soveltuvan teknisen toteutuksen.

 Jani Luoma Junakalustolta kertoo, että Elenium tarjosi heille ratkaisun, joka sisälsi tiedonhallintaratkaisun, tietokannan rakentamisen, tiedon rajapinnan rakentamisen yhteistyössä kunnossapitäjän kanssa sekä mittariston junien kunnossapitotietojen analysointiin.

 

Toteutusvaihe

Ratkaisu päätettiin rakentaa Azuren pilven päälle. Data-malli suunniteltiin yhteistyössä Junakaluston ja kunnossapidosta vastaavan toimijan kanssa ja tiedonsiirto eri lähteistä toteuttiin rajapintojen avulla. Tietoa kerättiin sekä junien sisäisestä diagnostiikkayksiköstä, että kunnossapidon raportointirajapinnasta. Luoman mukaan toteutusvaihe sujui helposti ja joustavasti: Eleniumin asiantuntijat tarjosivat omaa osaamistaan tiedonhallinnassa ja pystyivät yhteistyössä kunnossapitäjän kanssa luomaan luotettavan raportointijärjestelmän. Kunnossapitäjä toimittaa päivittäin tiedot junien kunnossapidosta, ja järjestelmä on helpottanut tiedonhallintaa. Toteutus vaati myös toimivaa yhteistyötä Junakaluston kanssa.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on hankintayksikkö, joka on perustettu 2004 hankkimaan ja omistamaan HSL-alueen liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Junakalustoyhtiö vastaa omistamansa kaluston elinkaaren hallinnasta ja hankkii myös vastuullaan olevan kunnossapidon sekä valvoo junayksiköiden kunnossapidon toteutumista.

Saavutetut tulokset

Yhteistyön tuloksena Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:ssä on nyt tehokas ja luotettava raportointijärjestelmä junien kunnossapidon seurantaan. Tiedon presentointi on toteutettu ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon eri näkökulmista PowerBI raportein. Numeeristen mittareiden lisäksi Jani Luoma mainitsee, että järjestelmä on parantanut merkittävästi tiedonhallintaa ja helpottanut päätöksentekoa.

Yhteistyö Eleniumin kanssa

Eleniumin palvelut perustuvat avoimuuteen, rohkeuteen, tavoitteista välittämiseen ja asiantuntijuuteen. Jani Luoma kertoo, että nämä arvot ovat näkyneet yhteistyössä heidän kanssaan. Eleniumin tiimi on ollut avoin ja rohkea ehdottamaan ratkaisuja, ja he ovat olleet sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Koko toteutus on tehty asiakkaan etu edellä eikä ole lukkiuduttu pelkästään omiin vahvuksiin vaan otettu aina asiakkaalle parhaat työkalut käyttöön.

Eleniumilla on ollut aina nimetty asiantuntija, ja yhteistyö henkilöiden välillä on sujunut erittäin hyvin ja joustavasti lähes kymmenen vuotta – Luoma kiittää Eleniumin tiimiä hyvästä yhteistyöstä.

 

Asiakas: Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Work

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 29B 8A
33100 Tampere
contact@elenium.fi
+358 400 270 480

Laskutus

Elenium Oy
003726264258
003721291126
Maventa

2021 Copyright Elenium Oy

Tietosuojaseloste