pixel
1 maaliskuun, 2021 Henri Haikonen

Digitaalisella tiekartalla pk-yritys ei eksy eikä aja seinään – mutta mikä se on?

Jotta yritys voisi hyötyä aidosti digitalisaatiosta ja valjastaa digitalisaation tehokkaasti ja tuloksellisesti tekemisensä ytimeen, täytyy muutos toteuttaa suunnitellusti. Se tarkoittaa kaikkien erilaisten mahdollisuuksien huomioimista yrityksen toiminnassa. Tämä kannattaa tehdä räätälöidyn ja strategisen tiekartan avulla, jolla kilpailuetua on mahdollista kehittää. Tämänkaltainen seikkaperäinen suunnitelma tukee päätöksentekoa ja auttaa keskittymään oikeisiin asioihin. Uudistamalla liiketoimintamallejaan myös pk-yritykset voivat onnistua haastamaan alalla jo hallitsevia firmoja. Seuraavassa tarkastelemme päällipuolisesti tiekartan suunnittelun olennaisimpia vaiheita ja käsitteitä.

Strategia ja nykytila

Koko digitaalisen tiekartan suunnittelu lähtee aina käyntiin yrityksen strategiasta ja nykytilasta. Nykytilakatsauksella kaikki mahdolliset ongelmat kartoitetaan ja niiden ratkaisemiseksi mahdollisimman fiksusti asetetaan tavoitteet. Strategisella nykytilan ja tavoitetilan kartoituksella asetetaan konteksti tavoitteille ja tutkitaan edellytykset asetetuille tavoitteille.

Tavoitteet

Tavoitteet on hyvä kirjoittaa auki ja asettaa niille realistiset aikaikkunat. Tavoitteiden määrä on hyvä pitää myös realistisena ja toteutettavana, jotta niitä pystytään tavoittelemaan mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteiden asettamisessa voi kaavoina tai malleina käyttää niin SMART:ia (Spesific/Määritelty, Measurable/Mitattava, Attainable/Saavutettava, Relevant/Relevantti, Time-bound/Aikataulutettu) kuin OKR:ää (Objective/Tavoite, Key Results/Avaintulokset).

Mittarit

Kun tavoitteet on määritelty, on tärkeää määritellä myös spesifit mittarit, joilla seurata tavoitteisiin pääsyä tehokkaasti. Niinkuin missä tahansa tavoitteellisessa ja tuloksellisessa tekemisessä, on mittareiden tuottama tieto tärkeä apuväline, millä seurata ja kehittää tavoitteisiin pääsemistä. Tästä voi seurata myös mielenkiintoinen analytiikkaprojekti, jonka avulla integroidaan dataa eri paikoista ja esitetään esimerkiksi visuaalisesti.

Toimenpiteet

Kun tavoitteet ja mittarit on asetettu, on aika muodostaa toimenpiteet, (initiatives / actions). Nämä ovat varsinaisia tehtäviä, joilla on yhteys mittareihin ja joiden valmistumiselle on yksiselitteinen määritelmä. Tämä on erittäin tärkeä vaihe, koska ilman konkreettista tekemistä, pyrkimistä asetettuihin tavoitteisiin ja koko prosessin käynnistämistä teoin ja toiminnoin, kaikki muu on turhaa.

Digitaalinen tiekartta on tärkeää suunnitella seuraten tarkasti jokaista näistä esitellyistä askeleista, jotta tavoiteltu hyöty ja tulos toteutuisi mahdollisimman hyvin. Tiekarttaa on myös tärkeää pystyä päivittämään prosessin edetessä, jotta ymmärretään etenemisen tilannekuva, kommunikoidaan edistymistä ja pystytään reagoimaan jos tilanne muuttuu. Tavoitetilaan pääseminen on todennäköisempää näin.

Jäitkö kaipaamaan lisätietoa? Jätä sähköpostiosoitteesi alle ja lataa aiheesta tekemämme white paper, jossa käymme yksityiskohtaisemmin aiheen läpi aina käyttäjäprofiileista eteenpäin!

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 29B 8A
33100 Tampere
contact@elenium.fi
+358 400 270 480

Laskutus

Elenium Oy
003726264258
003721291126
Maventa

2021 Copyright Elenium Oy

Tietosuojaseloste