pixel
28 kesäkuun, 2023 Henri Haikonen

Designin ja mobiiliratkaisujen voima – Tehokasta kilpailuetua ja asiakaskokemusta palveluna

Designiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota viime vuosina, kun yritykset ovat ymmärtäneet sen strategisen arvon ja sen hyödyt kilpailutekijänä. Samalla mobiiliratkaisut ovat muodostuneet olennaiseksi osaksi yritysten siirtymistä digiin. 

Design ei rajoitu enää vain visuaaliseen ulkoasuun vaan se kattaa laajemman käsitteen, joka sisältää käyttäjäkokemuksen, brändiviestinnän, käytettävyyden ja toiminnallisuuden. Hyvin suunniteltu design voi parantaa yrityksen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta huomattavasti, kun taas heikko design saattaa johtaa huonoon käyttäjäkokemukseen ja menetettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Mobiiliratkaisut puolestaan viittaavat mobiilisovelluksiin ja -palveluihin, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuden tavoittaa asiakkaansa suoraan heidän käyttämiltään mobiililaitteilta esim. älypuhelimilta. Mobiilisovellukset voivat tarjota monenlaisia toimintoja, kuten tuotteiden tilaamisen, asiakaspalvelun, tiedonhankinnan ja viihteen. Ne voivat myös integroitua muihin järjestelmiin, kuten verkkokauppoihin tai CRM-järjestelmiin, jotta yritykset voisivat hallita asiakassuhteitaan entistä paremmin.

Natiivi- hybridi- vai web-sovellus?

iOS ja Android ovat yleisimmät mobiilialustat. Niissä molemmissa on oma ekosysteeminsä sovellusten kehittämiseen, julkaisuun ja jakeluun. Tyypillisesti sovellus julkaistaan molemmille alustoille, koska tällä tavoin saavutetaan suurempi yleisö. Mobiiliratkaisuvaihtoehtoja ovat natiivi, hybridi tai web-sovellus. 

Natiivisovellus on suunniteltu ja kehitetty suoraan hyödyntämään kohdekäyttöjärjestelmän ominaisuuksia ja rajapintoja. Tämä tarkoittaa, että se on optimoitu toimimaan parhaiten Androidin (Java tai Kotlin) tai iOS:n (Swift tai Objective-C) käyttöjärjestelmäympäristössä. Natiivisovelluksen etuna on syvä integraatio laitteen ominaisuuksiin ja siten paras suorituskyky.

Toisaalta natiivisovelluksen kehittäminen ja ylläpitäminen voi olla kustannuksiltaan ja työläältään haastavampaa verrattuna hybridi- ja web-sovelluksiin. Tästä syystä puhtaiden natiivisovellusten määrä on hieman vähentynyt. Kehitystyökalut, kuten Flutter, ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta tarjoten mahdollisuuden kehittää sovelluksia yhdellä koodipohjalla, jotka toimivat sekä iOS- että Android-alustoilla lähes natiivisovellusten tasolla.

Web-sovellukset ovat pääasiassa verkkoselaimessa toimivia sovelluksia, jotka on suunniteltu skaalautumaan mobiilikäyttöliittymälle. Ne hyödyntävät web-teknologioita kuten HTML, CSS ja Javascript. Sovellus voidaan jaella suoraan verkkosivulta PWA-tyyppisenä, jolloin se näkyy puhelimessa omana sovelluksenaan. Sen avulla voidaan hyödyntää puhelimen ominaisuuksia kuitenkin suhteellisen rajallisesti ja sen suorituskyky voi olla hieman rajatumpi. Sen vahvuus on kuitenkin helpompi ylläpidettävyys.

Hybridisovellus yhdistää natiivin ja web-sovelluksen ominaisuuksia. Hybridi sovellus kehitetään käyttämällä web-tekniikoita, ja se pakataan alustakohtaiseksi sovellukseksi kuhunkin sovelluskauppaan. Se voi hyödyntää osittain laitteen ominaisuuksia ja käyttöliittymää, mutta sen suorituskyky ja pääsy laitteiston ominaisuuksiin ovat rajatumpia kuin natiivissa sovelluksessa.

Autamme sinua valitsemaan sinulle sopivimman teknologian ja tavan toteuttaa mobiiliratkaisu. Valinta eri sovellustyyppien välillä riippuu tarpeistasi:

-Toiminnallisuus: Jos sovellus vaatii syvää integraatiota laitteen ominaisuuksiin, kuten kameraan, paikannukseen tai ilmoituksiin, natiivi sovellus on usein paras vaihtoehto. Natiivi sovellus voi tarjota parhaan suorituskyvyn ja käyttökokemuksen tässä tapauksessa.

-Kustannukset ja aikataulu: Hybridi tai web-sovellus voi olla kustannustehokkaampi ja nopeampi

Taustajärjestelmällä on myös väliä

Taustajärjestelmällä on ratkaiseva rooli mobiilisovelluksen toimivuudessa ja elinkaarikustannuksissa. Tyypillisesti mobiilisovellus kommunikoi taustajärjestelmän kanssa rajapintojen välityksellä. Rajapintojen laatu ja toimivuus vaikuttavat suoraan sovelluksen käyttökokemukseen ja tehokkaaseen tiedon siirtoon. Taustajärjestelmäksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja.

  1. Räätälöity palvelinsovellus ja pilvi: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform, tarjoavat valmiita infrastruktuurikomponentteja, kuten tietokantoja, tallennustilaa ja laskentakapasiteettia, jotka voidaan skaalata tarpeen mukaan. Taustasovellus rakennetaan pilveen esimerkiksi Kubernetes alustan päälle, jolloin saavutetaan erittäin joustava ja skaalautuva ratkaisu monenlaiseen tilanteeseen. Joustavuuden kääntöpuolena ratkaisun kehityskustannukset saattavat olla serverless- ja BaaS-mallia suuremmat.
  2. Serverless-arkkitehtuuri: Tällä arkkitehtuurimallilla viitataan taustajärjestelmän kehittämistä, jossa infrastruktuuri pitää huolen palvelinominaisuuksista ja sovellus keskittyy vain rajapinnan liiketoimintalogiikkaan. Funktionaaliset palvelut, kuten AWS Lambda, Azure Functions ja Google Cloud Functions ovat esimerkkejä tästä. Kehittäjät toteuttavat pieniä toimintoja tai mikropalveluita, jotka reagoivat palvelinpyyntöihin. Sovellus koostuu tällöin pienistä toiminnoista, jotka suoritetaan pilviympäristössä. Tämä lähestymistapa on kustannustehokas ja tarjoaa automaattista skaalautuvuutta. Serverless-arkkitehtuuri ei kuitenkaan sovellu pitkäkestoisten prosessien ajamiseen, vaan ne pitää pilkkoa pienemmiksi paloiksi.
  3. Backend-as-a-Service (BaaS):  BaaS-ratkaisut ovat valmiita palveluita pilviympäristöissä, jotka tarjoavat taustapalveluita, kuten käyttäjähallinta, tietokannat, tiedostojen tallennus ja push-ilmoitukset. Tämä vähentää kehitystyötä ja nopeuttaa sovelluksen valmistumista. Esimerkiksi Firebase, AWS Amplify ja Azure Mobile Apps ovat tällaisia vaihtoehtoja. Ratkaisun heikkouksia on vahva riippuvuus valittuun alustaan. On myös syytä huomioida kustannusten optimointi, kun sovellus skaalautuu suuremmalle käyttäjämäärälle.

Kokonaisuudessaan taustajärjestelmä on siis tärkeässä roolissa mobiilisovelluksen elinkaaressa. Se vaikuttaa rajapintojen toimivuuteen, kehittämisen kustannustehokkuuteen, tiedon hallintaan, ylläpidettävyyteen, laajennettavuuteen ja  skaalautuvuuteen. Autamme sinua valitsemaan sopivan arkkitehtuurimallin järjestelmäsi taustasovellukseen.

Elenium avuksi kilpailuedun ja asiakaskokemuksen parantamisessa

Meillä Eleniumilla asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tarjoamme heille laadukkaita ja räätälöityjä ratkaisuja mobiilisovellusten suunnitteluun, kehitykseen ja julkaisuun. Ammattitaitoinen tiimimme ymmärtää syvällisesti mobiilisovellusten suunnittelun ja kehityksen parhaat käytännöt, mikä takaa yrityksille houkuttelevien sovellusten luomisen. Riippumatta siitä, onko kyseessä iOS- tai Android-alusta, tarjoamme asiakkaillemme monipuolisen osaamisen ja teknisen tuen varmistaaksemme sovellusten menestyksen ja toimivuuden eri alustoilla.

Ota yhteyttä meihin ja rakennetaan juuri sinun tarpeisiisi soveltuva mobiiliratkaisu