pixel
Work

MaterialPort

Kehitimme yhdessä jätehuollon vastaanotto- ja varastojärjestelmän

Pirkanmaan Jätehuolto, Rosk’n Roll, Vestia, Lounais-Suomen Jätehuolto ja Lakeuden Etappi tunnistivat tarpeen uudelle punnitus- ja varastonhallintajärjestelmälle, millä pystyttäisiin älykkäästi keräämään kaikki tarpeellinen tieto vastaanotettavista ja lähtevistä kuormista sekä järjestelmälle, millä pystyttäisiin seuraamaan tavaran liikkeitä ja materiaalivirtoja jäteaseman sisällä eri prosessivaiheissa. He halusivat tarjota myös asiakkailleen uusia digitaalisia palveluja.

Kaikki hankkeen jäteyhtiöt ovat kuntaomisteisia ja heitä koskivat julkisten hankintojen lainsäädäntö, joten hankintavaiheessa järjestettiin innovaatio- ja kumppanuushankintamenettely, jonka voittajaksi Elenium selviytyi. Eleniumin kyky ymmärtää hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeet tilaajien kanssa samalla tavalla toi voiton ansaitusti.

Itse työ aloitettiin määrittelemällä yhteistyössä tilaajan kanssa pala kerrallaan hankkeen tavoitteet, mitä haluttiin saavuttaa ja toiminnallisuudet, miten järjestelmän haluttiin lopulta toimivan. Elenium suunnitteli ja toteutti määritellyn kokonaisuuden ohjelmistomuodossa ja asiakas pidettiin alusta loppuun mukana prosessissa, eri vaiheita tiiviisti kommentoiden ja testaten. Lopulta tilaaja-asiakasta tyydyttänyt järjestelmä kasattiin ripeästi parissa vuodessa valmiiksi ja toimivaksi tuotteeksi asti.

Ratkaisu

Kahden vuoden aikana kehitettiin myös selainpohjainen applikaatio, joka varsin hyvin vastaa alussa esitettyihin tarpeisiin ja jota myös jäteaseman asiakkaat pääsevät itse helposti käyttämään tarpeidensa mukaan. Tämä tarjoaa myös Ilmajoelle mahdollisuuden seurata kattavasti materiaalin liikehdintää varastossa. Kehitystyö ohjelmistojärjestelmissä on alan eläessä jatkuvaa, joten myös tässä yhteistyö Eleniumin on hyvin tyydyttävää ja hedelmällistä.

Eleniumin tekemisessä koettiin hienoimmaksi ongelmanratkaisukeskeisyys ja rohkeus kohdata haasteet kuin haasteet myös hieman vieraammassa toimintaympäristössä. Eleniumin nopeus alkujaan monimutkaisessa kehitystyöhankkeessa teki myös vaikutuksen asiakkaaseen.

"Minusta parhaita onnistumisia tämän projektin suhteen on tekemisen aikana vallinnut hyvä yhteistyö ja yhteishenki Eleniumin kanssa sekä käyttöönottovaiheessa koko järjestelmän välitön toimivuus juuri niinkuin pitikin. Tämän vuoksi kehitystyö yhdessä Eleniumin kanssa myös jatkuu erittäin suotuisissa merkeissä."

Ilkka Letonsaari, Lakeuden Etappi
Pirkanmaan jätehuolto huolehtii 17 kunnan lakisääteisistä jätehuoltopalveluista Pirkanmaalla.
Vestia hoitaa 16 kunnan kotitalouksien jätehuollon käytännön järjestelyt Pohjois-Pohjanmaalla.
lsjh
Lounais-Suomen Jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö.
Lakeuden Etappi Oy vastaa käytännön jätehuollon järjestämisestä kahdeksan omistajakuntansa ja 130 000 asukkaan alueella Etelä-Pohjanmaalla.
logo_rosknroll
Rosk'n Roll on läntisellä ja itäisellä Uudellamaalla toimiva 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö.
Work

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 29B 8A
33100 Tampere
contact@elenium.fi
+358 400 270 480

Laskutus

Elenium Oy
003726264258
003721291126
Maventa

2021 Copyright Elenium Oy

Tietosuojaseloste