pixel
Work

GS1 Finland Oy

Elenium toteutti Golli-järjestelmän modernisoinnin

Golli on kaupan keskusliikkeiden ja tavarantoimittajien välinen tilaus-toimitus järjestelmä, josta vastaa GS1 Finland Oy. Golli on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille tavarantoimittajille vaihtoehdoksi kahdenvälisille EDI-yhteyksille ja erillisille järjestelmäasennuksille. Järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön vuonna 2016. Siihen tehtiin ensimmäisten vuosien aikana ylläpidollisia päivityksiä maltillisesti ja samalla järjestelmä kasvatti käyttäjämäärää. Vuonna 2021 Gollia käyttikin jo lähes 400 tavarantoimittajaa Suomessa ja ulkomailla. Samaan aikaan tarve kokonaisvaltaisemmalle nykyaikaistamiselle oli kasvanut. Tarkoituksena oli varmistaa Gollin turvallinen käyttö ja mahdollistaa sen kehittäminen myös tulevaisuudessa.

Ratkaisu

Elenium on ylläpitänyt Golli-sovellusta vuodesta 2019 lähtien. Alustan uudistustoimet käynnistettiin vuonna 2021 ja sen tavoitteena oli, että sovellus on tietoturvallinen, ylläpidettävä ja siihen on mahdollista kehittää uusia ominaisuuksia myös tulevaisuudessa.Projektissa päädyttiin uudistamaan sovelluksen ajoympäristö perinteisestä virtuaalikoneessa ajettavasta Java-sovelluksesta Kubernetes ratkaisuun ja uudistamalla AngularJs frontend Angular.io ratkaisulla. Näiden avulla IT-infran resurssit saatiin skaalautumaan kuormituksen perusteella joustavammin, tietoturva ja jatkokehitysmahdollisuudet paranivat.

Tulokset ja tulevaisuus

Projektiin valittu GCP-pilvi toi parannuksia ylläpitoon ja analytiikkaan. Sen avulla järjestelmän toimintaa pystyttiin ymmärtämään aiempaa paremmin ja häiriötilanteiden hälytyksiä saatiin sofistikoituneimmiksi. Sovelluspäivitykset pystytään nykyisin ajamaan tuotantoon ilman ylläpitokatkoa ja uuden asiakasarvon luominen on Angular alustan päällä mielekkäämpää elinkaari ja tietoturvasyistä. Jatkossa Golliin kehitetään uusia ominaisuuksia ja parannetaan käytettävyyttä, joilla palvellaan kasvavaa käyttäjäjoukkoa.

"Projektiin valittu GCP-pilvi toi parannuksia ylläpitoon ja analytiikkaan. Sen avulla järjestelmän toimintaa pystyttiin ymmärtämään aiempaa paremmin ja häiriötilanteiden hälytyksiä saatiin sofistikoituneimmiksi."

Work

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 29B 8A
33100 Tampere
contact@elenium.fi
+358 400 270 480

Laskutus

Elenium Oy
003726264258
003721291126
Maventa

2021 Copyright Elenium Oy

Tietosuojaseloste